Aktualności

"Gliniane zmagania z historią w tle"

"Gliniane zmagania z historią w tle" to projekt realizowany przez Fundację EDM przy wsparciu W LOKALNYM KONKURSIE GRANTOWYM "Działaj lokalnie IX" 2015 DLA GMIN wiejskich.

Mając świadomość o niepowtarzalnej wartości zasobów historii lokalnej, wykorzystując wiedzę, doświadczenie, posiadane archiwa fotograficzne najstarszych mieszkańców Orli, potencjał i kreatywność dzieci i młodzieży oraz rodziców zaproponowaliśmy im wspólne działania - stworzenie makiety przedwojennej Orli. W tym celu przeprowadziliśmy szereg działań. Rozpoczęliśmy od zebrania ustnych relacji najstarszych mieszkańców oraz fotografii starej Orli. Następnie dokonaliśmy pomiarów najstarszych budynków i rozrysowaliśmy plan Orli z lat 30-tych XX wieku. Kolejnym etapem było pozyskanie gliny, z której przez prawie 3 miesiące lepiliśmy gliniane miniatury budynków. Wypaliliśmy miniatury, pomalowaliśmy je, wykonaliśmy okna i drzwi, dachy i kominy. Podczas warsztatów modelarskich powstały drogi, dróżki, łąki, rzeka, drzewa, krzewy, ogrodzenia, cmentarze. Powierzchnia całej makiety zajmuje około 5m kwadratowych i jest wspólnym wytworem uczniów naszej szkoły. Niemal każdy uczeń wniósł w projekt choćby niewielki element, dzięki czemu czuje się odpowiedzialny za powstały efekt - makietę.

Realizacja projektu zaktywizowała i zintegrowała dzieci i młodzież. Okazało się, że lokalną historię można poznać w sposób ciekawy, interesujący i niekonwencjonalny. Wykonując budynki z gliny młodzież poznała tradycje wykorzystania orlańskich pokładów gliny doskonale się przy tym bawiąc.

Fundacja EDM

Prezentacja makiety i działań związanych z realizacją projektu odbyła się 25 listopada 2015 r. w Zespole Szkół z d.n.j.b. im. Ziemi Orlańskiej. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili zaproszeni goście w osobach Pana Piotra Selwesiuka Wójta Gminy Orla, Pana Aleksandra Klina Przewodniczącego Rady Gminy Orla, Pani Ireny Odzijewicz Sekretarz Gminy Orla, Pani Marii Tomczuk Dyrektor Zespołu Szkół z d.n.j.b. im. Ziemi Orlańskiej, Pani Anny Niesteruk Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Orli, Pana Teodora Omelianowicza Skarbnika Kółka Rolniczego w Orli oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.


Created by raptorf22