Aktualności

Fiszka projektowa - zgłaszanie propozycji projektów do dofinansowania z funduszy unijnych, które będą realizowane na terenie LGD "Puszcza Białowieska"

Szanowni Państwo w związku z opracowywaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 pragniemy zachęcić Państwa do przedstawienia propozycji projektów do realizacji na terenie LGD "Puszcza Białowieska".

Formularz fiszki projektowej, ma posłużyć do przedstawiania swoich oczekiwań względem projektów wdrażanych za pośrednictwem LGD "Puszcza Białowieska".

Na karcie można przedstawić planowany do realizacji projekt, dzięki temu powstanie baza projektów, która ułatwi dostosowanie zapisów strategii i kształtowanie budżetu na poszczególne zakresy wsparcia. Zachęcamy do wypełnienia fiszek, ponieważ w przypadku, gdy podmiot nie zgłosi swojej propozycji w formie fiszki, wtedy jego pomysł nie zostanie uwzględniony w budżecie.

Propozycje projektów mogą zgłaszać zarówno osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, osoby prawne oraz jednostki sektora publicznego. Projekty muszą dotyczyć realizacji zadań na terenie objętym Lokalną Strategią Rozwoju.

Termin składania fiszek: 20 listopada 2015 roku.

Wypełnioną fiszkę można przesłać na adres e-mail: biuro@lgd-puszcza-bialowieska.pl lub dostarczyć osobiście albo przesłać poczta tradycyjną na adres biura LGD: Lokalna Grupa Działania "Puszcza Białowieska", ul. Parkowa 3, 17- 200 Hajnówka.

Fiszkę projektową można również pobrać w biurze LGD.

Fiszkę projektową można również pobrać w biurze LGD.

W razie pytań prosimy o kontakt: tel. 85/ 682 50 26.

Pobierz fiszkę (pdf)        Pobierz fiszkę (doc)


Created by raptorf22