Aktualności

Przebudowa drogi w Topczykałach

Na zlecenie i koszt inwestora Farmy Wiatrowej Orla, tj. firmy C&C Wind Sp. z o. o. - firma UNIBEP S.A. z Bielska Podlaskiego przebudowuje drogę powiatową na odcinku - od drogi krajowej Bielsk Podlaski - Kleszczele, do końca terenu zabudowanego wsi Topczykały. W ramach inwestycji Wykonawca ułoży dwie nowe warstwy bitumiczne - wiążąca i ścieralna z jednoczesnym poszerzeniem jezdni.


Created by raptorf22