Aktualności

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1654B Bielsk Podlaski - Orla

W dniu 6 października br. w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1654B Bielsk Podlaski - Orla" ułożono dwie warstwy nakładki bitumicznej - wyrównawczej i ścieralnej, na odcinku o długości 800 m. W następnej kolejności zostaną wyrównane i wyprofilowane pobocza.

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe MAKSBUD Sp. z o.o. Koszt inwestycji to 240 000,00 zł brutto.


Created by raptorf22