Aktualności

Święto Edukacji Narodowej

W środę 13 października o godzinie 12.30 w Zespole Szkół z d.n.j.b. im. Ziemi Orlańskiej w Orli odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej zorganizowana przez uczniów szkoły. Uczestniczyli w niej nauczyciele, pracownicy obsługi i administracji, emeryci oraz uczniowie. Przybyli także zaproszeni goście w osobach Pana Piotra Selwesiuka Wójta Gminy Orla i Pani Ireny Odzijewicz Sekretarz Gminy.

Uroczystość rozpoczęła Pani Maria Tomczuk Dyrektor Zespołu Szkół w Orli, która przywitała zebranych gości oraz podziękowała pedagogom za wysiłek wkładany w edukację dzieci i młodzieży.

Ten szczególny dzień to również okazja do wręczenia nagród wyróżniającym się nauczycielom. Nagrody Wójta otrzymali:
Pani Mirosława Romaniuk
Pani Elżbieta Ciulkiewicz
Pan Dariusz Jan Horodecki

Dyrektor szkoły także wręczyła nagrody za zaangażowanie w promocję szkoły i środowiska lokalnego oraz atrakcyjną organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży.

W dalszej części młodzi artyści pieśnią i słowem uświetnili ten wyjątkowy dzień. Wiele ciepłych i miłych słów popłynęło w kierunku nauczycieli i pracowników szkoły. Uczniowie podkreślili swoją wdzięczność za codzienny trud pracy nauczyciela, jego poświęcenie, czujność i troskę o dobro wychowanków.


Created by raptorf22