Aktualności

Informacja Wójta Gminy Orla w sprawie przystąpienia do konkursu ogłoszonego przez WFOŚiGW w Białymstoku na dofinansowanie przedsięwzięć w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest w 2016 roku

W związku z ogłoszonym przez WFOŚiGW w Białymstoku w okresie od 2 do 31 stycznia 2016 r. naborem wniosków na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest, osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny złożyć "Wniosek o dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest" w Urzędzie Gminy Orla w terminie do dnia 31 grudnia 2015 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 2, tel. 85 730 57 93.

Wójt        
/-/          
mgr Piotr Selwesiuk

Pobierz wzór wniosku (.doc)

Dodatkowe informacje dotyczące wyrobów zawierających azbest (.doc)


Created by raptorf22