Aktualności

Ankieta dla mieszkańców - projekt "E-OBYWATEL NOWE UMIEJĘTNOŚCI CYFROWE" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020"

Szanowni Państwo!
W nawiązaniu do podpisanego przez Gminę Orla listu intencyjnego, wyrażającego wolę do udziału w projekcie pt.: "E-OBYWATEL NOWE UMIEJĘTNOŚCI CYFROWE" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zwracamy się z prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety badającej zapotrzebowanie w zakresie umiejętności cyfrowych.

Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub nie potrafią wypełnić ankiety on-line ze względu na niedostateczne kompetencje cyfrowe mogą wypełnić ankietę również w wersji papierowej. Wypełnioną ankietę należy dostarczyć do Urzędu Gminy Orla pok. Nr 2.

Prosimy o wypełnianie ankiety dostępnej pod poniższym linkiem do dnia 31.12.2015 roku.

Szczegółowych informacji udziela Ewa Dmitruk tel. 85 730 57 93.

Wypełnij ankietę w formie elektronicznej

Pobierz ankietę w wersji do druku


Created by raptorf22