Aktualności

IX Gminny Konkurs na „Najlepiej utrzymaną posesję na terenie Gminy Orla”

Wójt Gminy Orla ogłasza IX Gminny Konkurs na "Najlepiej utrzymaną posesję na terenie Gminy Orla". Zgłoszenia do konkursu należy składać do 7 sierpnia 2015 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Orla, pok. nr 14. Druki zgłoszenia są dostępne na stronie internetowej Gminy Orla www.orla.pl oraz w pokoju nr 2. Właściciele najlepiej utrzymanych posesji zostaną uhonorowani nagrodami w wysokości:
1) I nagroda - 1 111,00 zł brutto;
2) II nagroda - 889,00 zł brutto;
3) III nagroda - 778,00 zł brutto;
4) wyróżnienie - 333,00 zł brutto.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 29 sierpnia 2015 r. w trakcie festynu "Orlańskie Spotkania" oraz na stronie internetowej www.orla.pl.

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w Urzędzie Gminy Orla w pokoju nr 2 lub telefonicznie (85 730 57 93). Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej (www.orla.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Orla.

Laureaci pierwszych 3 miejsc z poprzednich lat są wyłączeni z tegorocznej edycji.

Pobierz regulamin konkursu        Pobierz kartę zgłoszenia


Created by raptorf22