Aktualności

VII PODLASKO-POLSKIE SPOTKANIE W TRADYCJI „TAM PO MAJOWUJ ROSI 2015”

Dnia 6 maja 2015r. w Malinnikach odbyło się XII Podlasko-Poleskie spotkanie w tradycji „Tam po majowuj rosi 2015” mający na celu obchody zasiewów żyta w dniu Św. Jerzego. W uroczystości wzięły udział zespoły: „Malinki” działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Orli przedstawiając obrzęd „Na Juria” oraz „Żemerwa” ze Studziwód, który uwieńczył spotkanie śpiewami i tańcami.


Created by raptorf22