Aktualności

II MIEJSCE WÓJTA GMINY ORLA NA XIII OLIMPIADZIE SAMORZĄDOWEJ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W SOKÓŁCE

W dniu 19 czerwca 2015 r., na stadionie OSiR w Sokółce odbyła się XIII Olimpiada Samorządowa Województwa Podlaskiego. Zawody sportowe miały na celu popularyzację sportu oraz rekreacji wśród radnych i pracowników administracji samorządowej. Honorowy patronat nad Olimpiadą objął Marszałek Województwa Podlaskiego Pan Mieczysław Kazimierz Baszko.

W Olimpiadzie, obok bloku rekreacyjnego, który obejmował m.in. konkurencję przeciągania liny, strzału z łuku do celu, turniej tenisa ziemnego czy trójbój dla władz, odbyły się również zawody lekkoatletyczne. W biegu mężczyzn na dystansie 800 m, Pan Piotr Selwesiuk - Wójta Gminy Orla, zajął II miejsce.


Created by raptorf22