Aktualności

XXII PREZENTACJA BIAŁORUSKICH ZESPOŁÓWOBRZĘDOWYCH

Prezentacja Białoruskich Zespołów Obrzędowych "Białoruski Obrzęd na Scenie" ma na celu zachować od zapomnienia, popularyzować i utrwalać białoruską tradycję i obrzędy ludowe.

15 listopada 2015r. w Dubiczach Cerkiewnych i Bielsku Podlaskim oraz 22 listopada w Hajnówce w XXII edycji Prezentacji wystąpiły zespoły "Orlanie" i "Malinki" oraz grupa teatralna "Korniki", działające przy Gminnym Ośrodku Kultury w Orli. Zespół "Orlanie" przedstawił scenkę p.n.: "Wchodne", natomiast "Malinki" zaprezentowały "Wyprowadzenie panny młodej z domu".


Created by raptorf22