Aktualności

Jubileusz 50-lecia działalności artystycznej Chóru Pieśni i Tańca "Wasiloczki"

8 listopada 2014 r. w Bielskim Domu Kultury odbył się Jubileusz 50-lecia działalności artystycznej Chóru Pieśni i Tańca "Wasiloczki". Na koncert został zaproszony zespół "Orlanie" działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Orli oraz Wójt Piotr Selwesiuk, który wraz z Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury Anną Niesteruk wręczył jubilatom pamiątkowy ryngraf z gratulacjami za długoletnią działalność artystyczną na rzecz kultury.


Created by raptorf22