Aktualności

„Powrót do przeszłości” warsztaty fotograficzno-filmowe

Ochotnicza Straż Pożarna w Orli realizuje projekt "Powrót do przeszłości" - warsztaty fotograficzno-filmowe, dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego oraz Gminny Ośrodek Kultury w Orli. Ma on na celu promocję wielokulturowości i bogatej historii Gminy Orla.

Warsztaty będą trwały przez cały lipiec 2014 roku. Pod czujnym okiem profesjonalistów, młodzież rozwinie swoje umiejętności dotyczące fotografii, filmu oraz poszerzy wiedzę na temat historii miejsca, z którego pochodzi.. Zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem starych fotografii Orli i jej mieszkańców. W dniu 11 lipca 2014 r. o godz. 17.00 w Remizie OSP Orla odbędzie się pokaz pierwszych prac powstałych podczas warsztatów.

Podsumowaniem projektu będzie wystawa fotograficzna, która zostanie zaprezentowana w dniu 30 sierpnia b.r. podczas Festynu Orlańskie Spotkania.


Created by raptorf22