Aktualności

Warsztaty fotograficzno-filmowe część II

W miesiącach lipiec - sierpień realizowany jest II etap projektu "Powrót do przeszłości"- warsztaty fotograficzno -filmowe. Tematem przewodnim zajęć jest udokumentowanie tego, co zostało na terenie gminy Orla z pięknej, "odchodzącej" architektury drewnianej. Młodzież uczestnicząca w warsztatach w lipcu podczas cyklicznych spotkań odwiedziła wsie: Spiczki, Wólka, Koszele, Paszkowszczyzna, Szernie oraz Reduty.

Warsztaty odbywają się pod czujnym okiem Pana Jerzego Wójcika - wieloletniego opiekuna kół fotograficznych, mającego na swoim koncie wiele sukcesów w dziedzinie fotografii dokumentalnej, fotoreportażu i fotografii artystycznej oraz Pana Dariusza Horodeckiego - nauczyciela, geografa, regionalisty, a także opiekuna Szkolnego Koła Regionalnego w Zespole Szkół w Orli.

Projekt realizowany przez Ochotniczą Straż Pożarną w Orli, przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Orli.


Created by raptorf22