Aktualności

WYŚWIĘCENIE NOWEGO WOZU STRAŻACKIEGO OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W ORLI

W dniu 19 października 2014 r. miało miejsce wyświęcenie i oficjalne przekazanie OSP w Orli nowego samochodu ratowniczo - gaśniczego MAN. Poświęcenia dokonali: Ks. mitrat Aleksander Tokarewski - Proboszcz Parafii Prawosławnej w Orli oraz Ks. prałat Zbigniew Karolak - Proboszcz Parafii Opatrzności Bożej w Bielsku Podlaskim.

Ponadto, w uroczystościach udział wzięli: Eugeniusz Czykwin - Poseł na Sejm RP, Sławomir Jerzy Snarski - Starosta Bielski, Włodzimierz Pietroczuk - Starosta Hajnowski i przewodniczący Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska, Piotr Bożko - Wicestarosta Bielski, st. bryg. Jan Bartoszuk - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim, Aleksander Klin - Przewodniczący Rady Gminy Orla. W uroczystości uczestniczyli także licznie przybyli mieszkańcy oraz druhowie i druhny z innych jednostek.

Samochód został zakupiony przez Gminę Orla jako partnera projektu "Wspólnie chronimy Puszczę Białowieską", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Wartość samochodu - to 751 280,00 zł zł, w tym wkład Gminy Orla 75 128,00 zł.


Created by raptorf22