Aktualności

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI SZCZYTY-DZIĘCIOŁOWO

Rozpoczęto rozbudowę drogi gminnej w miejscowości Szczyty-Dzięciołowo. Wykonawca w ramach robót wykona: nową, poszerzoną nawierzchnię asfaltową, wjazdy do posesji z kostki betonowej. Przedsięwzięcie będzie kosztowało 513 875,94 złotych i zostanie sfinansowana ze środków budżetu gminy Orla.

Termin realizacji zadania - do 30 czerwca 2014 r.


Created by raptorf22