Aktualności

REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI DYDULE

Rozpoczęto remont budynku świetlicy wiejskiej we wsi Dydule. Prace remontowe obejmują przekrycie dachu, wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej. Budynek będzie oszalowany szalówką drewnianą. Zostanie również wykonany zjazd publiczny z kostki betonowej. Przedsięwzięcie będzie kosztowało 198 858,28 zł, z czego 75 000 zł będą stanowiły środki finansowe pozyskane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Termin realizacji zadania - 31.10.2014 r.


Created by raptorf22