Aktualności

UROCZYSTE OTWARCIE WYREMONTOWANEJ ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI GREDELE

W niedzielę, 21 września, w Gredelach miało miejsce uroczyste otwarcie nowo wyremontowanej świetlicy wiejskiej. Po wielu latach oczekiwań mieszkańcy mogą korzystać z kompleksowo wyposażonego obiektu.

W uroczystości udział wzięli: Ks. Mirosław Czurak - Proboszcz Parafii Prawosławnej w Podbielu, Piotr Selwesiuk - Wójt Gminy Orla, Aleksander Klin - Przewodniczący Rady Gminy Orla, Anna Niesteruk - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Orli oraz mieszkańcy sołectwa Gredele, którzy przybyli, aby wspólnie świętować oddanie do użytku wyremontowanego obiektu. Przekazanie mieszkańcom świetlicy stało się okazją do podziękowań wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji inwestycji.

Poświęcenia dokonał Ks. Mirosław Czurak - Proboszcz Parafii Prawosławnej w Podbielu. Imprezę uświetniły występy zespołów "Orlanie" i "Werwoczki" oraz poczęstunek.


Created by raptorf22