Aktualności

SUKCES FINANSOWY MIJAJĄCEJ KADENCJI - 12. MIEJSCE GMINY ORLA WŚRÓD GMIN WIEJSKICH W KRAJU

Dwutygodnik "Wspólnota" opublikował w nr 22/1158 ranking sukcesu mijającej kadencji. Ma on na celu porównanie wyników w kolejnych kadencjach, biorąc pod uwagę cztery wskaźniki: finansowy, ekonomiczny, infrastrukturalny oraz edukacyjny. Ocenie poddany został nie bezwzględny poziom rozwoju, czy zamożność budżetu, a postęp, jaki miał miejsce w upływającej kadencji.

Gmina Orla w rankingu gmin wiejskich, w kategorii "sukces finansowy" zajęła 12. miejsce w kraju. W porównaniu z poprzednimi kadencjami, jest to ogromny awans w tej grupie. W latach 2002-2006 było to 1120 miejsce, lata 2006-2010 - to 155 pozycja. Nasza gmina jest jedną z trzech gmin wiejskich województwa podlaskiego, które znalazły się w pierwszej pięćdziesiątce rankingu (Mielnik - 16 miejsce i Suwałki 36 pozycja).


Created by raptorf22