Aktualności

ZESPÓŁ "ORLANIE" I "MALINKI" NA SENIORADZIE 2014 W NAREWCE

W dniu 4 maja 2014 r. w Narewce odbył się Rejonowy Przegląd Zespołów Artystycznych Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów "SENIORADA 2014". Swoje umiejętności wokalne zaprezentowały zespoły: "Orlanie" i "Malinki" działające przy Gminnym Ośrodku Kultury w Orli.


Created by raptorf22