Aktualności

NOWY WÓZ STRAŻACKI W GMINIE ORLA

W dniu 30 września 2014 r. Gmina Orla odebrała nowy samochód ratowniczo - gaśniczy MAN. Samochód zakupiono w ramach projektu "Wspólnie chronimy Puszczę Białowieską", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Wartość samochodu - to 751 755,56 zł, w tym wkład Gminy Orla - 75 138,25 zł.

W pełni wyposażony wóz bojowy otrzyma Ochotnicza Straż Pożarna w Orli.


Created by raptorf22