Aktualności

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 I OTWARCIE NOWYCH ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

1 września 2014 roku w Zespole Szkół w Orli zainaugurowano rok szkolny 2014/2015. W sali gimnastycznej zgromadzili się uczniowie, nauczyciele i rodzice. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością Pan Piotr Selwesiuk - Wójt Gminy Orla, Pan Aleksander Klin - Przewodniczący Rady Gminy Orla oraz Ks. mitrat Aleksander Tokarewski Proboszcz Parafii Prawosławnej w Orli, Ks. Prot. Jan Stepaniuk Proboszcz Parafii Prawosławnej w Szczytach, Ks. Prałat Zbigniew Karolak - Proboszcz Parafii Opatrzności Bożej w Bielsku Podlaskim oraz Ks. Andrzej Żukowicki - Wikariusz Parafii Prawosławnej w Orli. Po okolicznościowych przemówieniach uczniowie wraz z wychowawcami udali się do sal lekcyjnych.

Po akademii rozpoczęcia roku szkolnego odbyło się otwarcie dwóch zmodernizowanych oddziałów przedszkolnych. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonał Wójt Gminy Orla, a aktu wyświęcenia: Ks. mitrat Aleksander Tokarewski oraz Ks. Prałat Zbigniew Karolak.

Nowe wyposażenie, a przede wszystkim zabawki i gry interaktywne spotkały się z ogromnym zainteresowaniem przedszkolaków. Koszt modernizacji wyniósł około 127 000 złotych.


Created by raptorf22