Aktualności

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KOSZELE

Rozpoczęto rozbudowę drogi gminnej w miejscowości Koszele (I etap). W ramach realizacji przedsięwzięcia wykonawca MAKSBUD Sp. z o.o. z Bielska Podlaskiego wykona: nową, poszerzoną nawierzchnię bitumiczną, wjazdy do posesji z kostki betonowej oraz rowy melioracyjne odwadniające. Zadanie zostanie zrealizowane ze środków finansowych Gminy Orla i będzie kosztowało 1 571 522,57 zł.

Termin wykonania zadania - do 15 września 2014 r.


Created by raptorf22