Aktualności

OFICJALNE OTWARCIE WYREMONTOWANEJ ŚWIETLICY WE WSI REDUTY

W dniu 27 lipca 2014 r. odbyło się oficjalne otwarcie wyremontowanej świetlicy wiejskiej w miejscowości Reduty. W spotkaniu udział wzięli: Pan Piotr Selwesiuk Wójt Gminy Orla, Pan Aleksander Klin - Przewodniczący Rady Gminy Orla, Pani Anna Zagrobska - Radna Rady Gminy Orla, a także mieszkańcy wsi Reduty i okolic. Aktu poświęcenia budynku dokonał Ksiądz Aleksander Tokarewski - Proboszcz Parafii Prawosławnej w Orli oraz Ksiądz Andrzej Żukowicki - Wikariusz Parafii Prawosławnej w Orli.

Otwarcie świetlicy stało się okazją do podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji inwestycji. Po wystąpieniach przyszedł czas na część kulturalną, w której zaprezentowały się zespoły działające przy Gminnym Ośrodku Kultury w Orli: Orlanie, Werwoczki oraz Malinki.


Created by raptorf22