Aktualności

MINI SIŁOWNIA W ORLI

Zakończono budowę "Mini siłowni pod chmurką" na placu zabaw w Orli. Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu p.n: "Stworzenie miejsca do rekreacji w Orli - mini siłownia pod chmurką" w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Całkowita wartość przedsięwzięcia wyniosła 80 942,61 zł, w tym kwota dofinansowania 52 600,00 zł.

Zainstalowano siłownię zewnętrzną składającą się z 5 zestawów urządzeń do ćwiczeń oraz tablicę informacyjną, wykonano nawierzchnię bezpieczną pod urządzenia wraz z obrzeżami, ustawiono 2 ławki oraz 2 kosze na śmieci.

Wszystkich chętnych zapraszamy do aktywnego spędzania czasu na mini siłowni w Orli.


Created by raptorf22