Aktualności

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ (ORLA-PASZKOWSZCZYZNA) W KIERUNKU WSI TOPCZYKAŁY

Gmina Orla wspólnie z Powiatem Bielskim w Bielsku Podlaskim rozpoczęła realizacje zdania polegającego na przebudowie drogi powiatowej (Orla-Paszkowszczyzna) w kierunku wsi Topczykały.

Zadanie będzie kosztowało 476 588,81 zł, z czego 75% - to wkład finansowy gminy Orla.






Created by raptorf22