Aktualności

ROZPOCZĘTO PRZEBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ GREDELE - KOSZKI

Rozpoczęto przebudowę drogi powiatowej pomiędzy miejscowościami Gredele i Koszki na odcinku o długości 811 m.

Wartość zadania - to 477 860,93 zł, z czego 75% będą stanowiły środki finansowe pochodzące z budżetu gminy Orla.


Created by raptorf22