Aktualności

I SESJA RADY GMINY ORLA W KADENCJI 2014 - 2018

W dniu 1 grudnia 2014 r. odbyła się I inauguracyjna sesja Rady Gminy Orla, podczas której nowo wybrani: Wójt oraz Radni złożyli ślubowanie. W tym dniu również radni ze swego grona wybrali Przewodniczącego Rady Gminy Orla, którym został Pan Aleksander Klin. Wiceprzewodniczącą Rady została Pani Maria Sajewicz.


Created by raptorf22