Aktualności

ROZBUDOWA ULICY PIASKOWEJ I PRZEBUDOWA ULICY PARTYZANTÓW W ORLI

Rozpoczęto rozbudowę ulicy Piaskowej (240m) oraz przebudowę ulicy Partyzantów (170m) w Orli. Wykonawca w ramach robót wykona m.in.: odwodnienie kanalizacji deszczowej, podbudowę ulic, nawierzchnię bitumiczną oraz podjazdy z kostki betonowej. Ponadto na ulicy Piaskowej zostanie wykonany jednostronny chodnik.

Zadanie zostanie sfinansowane ze środków gminy Orla i będzie kosztowało 472 806,27 złotych.

Termin realizacji przedsięwzięcia - do dnia 29 sierpnia 2014 roku.


Created by raptorf22