Aktualności

"Pamięć trwa" - obchody upamiętnienia wywózki żydów z Orli

3 listopada 2014 r. w Synagodze w Orli odbyły się obchody upamiętniające 72 rocznicę wywózki Żydów z Orli. W ramach uroczystości odbył się "Koncert Pamięci" z udziałem Mikołaja Haskina i wolontariuszy "Shomer International" z Białorusi oraz zostały przedstawione filmy Szkolnego Koła Regionalnego w Orli p.t.: "Getto w Orli" i "Tak ich pamiętamy". Po spotkaniu w Synagodze wszyscy udali się na kirkut, gdzie odczytano 320 nazwisk Żydów, wywiezionych z naszej miejscowości.

W uroczystości wzięli udział: Sekretarz Gminy Orla - Irena Odzijewicz, Haim Dov Beliak - Rabin z Bejt Polska, Pełnomocnik Wojewody do Spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych - Maciej Tefelski, Wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Kultury Żydowskiej - Dariusz Szada-Borzyszkowski, Założyciel Stowarzyszenia "Szukamy Polski" - Tomasz Wiśniewski, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Orli - Anna Niesteruk, Dyrektor Zespołu Szkół w Orli - Maria Tomczuk, nauczyciele i uczniowie klas gimnazjalnych oraz mieszkańcy gminy.

fot. Tomasz Wiśniewski





Created by raptorf22