Aktualności

ROZPOCZĘTO BUDOWĘ FARMY WIATROWEJ ORLA

Rozpoczęto budowę Farmy Wiatrowej Orla. Na chwilę obecną trwają prace związane z budową dróg dojazdowych do Farmy. Budowa 15 turbin pozwoli na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 57,4 ton rocznie.

Inwestycja będzie kosztowała około 60 milionów euro i w całości zostanie wykonana na koszt inwestora. Po zakończeniu przedsięwzięcia wpływy z podatku do gminnego budżetu wyniosą około 1 200 000 złotych rocznie.


Created by raptorf22