Aktualności

ZAKUPIONO NOWĄ MOTOPOMPĘ DO OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W ORLI

Zakupiono nową motopompę do Ochotniczej Straży Pożarnej w Orli. Wartość urządzenia - to 28 080 zł, z czego 5000 zł stanowi dotacja z Województwa Podlaskiego, 10 000 zł to dofinansowanie Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Białymstoku. Pozostałe środki finansowe pochodzą z gminnego budżetu.


Created by raptorf22