Aktualności

VIII Gminny Konkurs na „Najlepiej utrzymaną posesję na terenie Gminy Orla”

Wójt Gminy Orla ogłasza VIII Gminny Konkurs na "Najlepiej utrzymaną posesję na terenie Gminy Orla". Zgłoszenia do konkursu należy składać do 14 sierpnia 2014 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Orla, pok. nr 14. Druki zgłoszenia są dostępne na stronie internetowej Gminy Orla www.orla.pl oraz w pokoju nr 2. Właściciele najlepiej utrzymanych posesji zostaną uhonorowani nagrodami w wysokości:
1) I nagroda - 1 111,00 zł brutto;
2) II nagroda - 889,00 zł brutto;
3) III nagroda - 778,00 zł brutto;
4) wyróżnienie - 333,00 zł brutto.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 30 sierpnia 2014 r. w trakcie festynu "Orlańskie Spotkania" oraz na stronie internetowej www.orla.pl.

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w Urzędzie Gminy Orla w pokoju nr 2 lub telefonicznie (085 730 57 93). Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej (www.orla.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Orla.

Laureaci pierwszych 3 miejsc z poprzednich lat są wyłączeni z tegorocznej edycji.

Regulamin VIII Gminnego Konkursu na "Najlepiej utrzymaną posesję na terenie Gminy Orla"

Zgłoszenie do udziału w VIII Gminnym Konkursie na "Najlepiej utrzymaną posesję na terenie Gminy Orla"


Created by raptorf22