Aktualności

Rozstrzygnięcie VIII edycji konkursu na "Najlepiej utrzymaną posesję na terenie Gminy Orla"

Komisja konkursowa w składzie: przewodniczący - Ewa Dmitruk, członek - Urszula Zyrczuk-Żar, członek - Bożena Ewa Żurawel, w dniu 22 sierpnia 2014 roku dokonała przeglądu 9 posesji zgłoszonych do konkursu. Komisja konkursowa jednogłośnie zdecydowała o przyznaniu:

I miejsca Państwu Halinie i Sławomirowi Wowtoniuk, zam. Dydule 28. Nagroda wynosi 1 000 złotych.

II miejsca Pani Marcie Borkowskiej, zam. Gregorowce 2. Nagroda wynosi 800 złotych.

III miejsca Pani Annie Pczeła, zam. Koszele 59. Nagroda wynosi 700 złotych.

Ponadto, Komisja konkursowa wyróżniła posesję Państwa Haliny i Andrzeja Sacharewicz, zam. Szczyty Nowodwory. Wysokość nagrody wynosi 300 złotych.

Oto posesje pozostałych uczestników konkursu:

Posesja Pana Mikołaja Grygoruka, Dydule

Posesja Pana Janusza Bobika, Krywiatycze

Posesja Pani Iwona Siemionczyk, Krywiatycze

Posesja Pani Halina Kuny, Orla

Posesja Pani Anny Zielińskiej, Szczyty Nowodwory

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w dniu 30 sierpnia 2014 r. podczas festynu "Orlańskie Spotkania". Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki w postaci drzewka ozdobnego oraz gadżetów promocyjnych Gminy Orla i Powiatu Bielskiego.

Uczestnikom dziękujemy za zgłoszenie swego akcesu w konkursie, jak również zachęcamy właścicieli pozostałych posesji do wzięcia udziału w kolejnych edycjach konkursu na "Najlepiej utrzymaną posesję na terenie Gminy Orla".


Created by raptorf22