Aktualności

ZAKOŃCZONO ROZBUDOWĘ DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KOSZELE

Zakończono prace przy rozbudowie drogi gminnej w miejscowości Koszele (I etap). W ramach własnych środków finansowych, na odcinku o długości 1,4km wykonano nową, poszerzoną nawierzchnię bitumiczną, wjazdy do posesji z kostki betonowej oraz rowy melioracyjne odwadniające. Zadanie kosztowało 1 571 522,57 zł.


Created by raptorf22