Aktualności

PRZEBUDOWA CZĘŚCI ULICY KLESZCZELOWSKIEJ W ORLI (DROGA POWIATOWA)

Gmina Orla wspólnie z Powiatem Bielskim przebudowała część ulicy Kleszczelowskiej w Orli (droga powiatowa) na wysokości parku. Koszt przedsięwzięcia wyniósł 50 000 zł, w tym udział gminy Orla - 25 000 zł oraz Powiatu Bielskiego - 25 000 zł.


Created by raptorf22