Aktualności

NOWA INWESTYCJA IKEA W GMINIE ORLA

W okresie zima 2014 - wiosna 2015, IKEA Industry Poland Sp. z o.o. Oddział Orla z siedzibą w Koszkach, planuje rozbudowę istniejącego już Centrum Rozwoju Produktu (Product Development Center). Budowa obiektu o wymiarach 100 na 30 metrów, służyć ma badaniom nad nowymi procesami, materiałami oraz produktami.

Należy podkreślić, że będzie to jedno z najnowocześniejszych laboratoriów na świecie.


Created by raptorf22