Aktualności

XV prezentacje zespołów kolędniczych "Gwiazda i Kolęda"

W dniu 19 stycznia 2014 r. w Białymstoku odbyły się XV prezentacje zespołów kolędniczych "Gwiazda i Kolęda". Gminę Orla reprezentowały zespoły działające przy Gminnym Ośrodku Kultury w Orli: "Orlanie" i "Malinki", prezentując tradycje kolędnicze naszej gminy.


Created by raptorf22