Aktualności

Udział zespołu Werwoczki w III Przeglądzie Kapel i Zespołów Folklorystycznych w Giżycku

5 lipca 2014 r. zespół "Werwoczki" działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Orli uczestniczył w III Przeglądzie Kapel i Zespołów Folklorystycznych w Giżycku. Przegląd miał charakter konkursowy, w którym wzięły udział zespoły z województw: warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, łódzkiego, pomorskiego i podlaskiego.


Created by raptorf22