Aktualności

ZESPOŁY Z GMINY ORLA NA DOŻYNKACH WOJEWÓDZKICH

W dniu 14 września 2014 r., na terenie Białostockiego Muzeum Wsi Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, odbyła się impreza plenerowa "Podlaskie Ziołami Pachnące i Dożynki Wojewódzkie".

Wszystkie zespoły folklorystyczne z obszaru Podlasia miały okazję zaprezentować swój dorobek artystyczny.

Gminę Orla reprezentowały zespoły: "Orlanie", "Werwoczki" i "Malinki" działające przy Gminnym Ośrodku Kultury w Orli. W trakcie Festynu odbył się Przegląd Zespołów Folklorystycznych, w którym wystąpił zespół "Malinki". Za swój repertuar otrzymał wyróżnienie Komisji Artystycznej.

Drugą częścią imprezy plenerowej były Dożynki Wojewódzkie, na których zaproszeni artyści prezentowali swoje wieńce dożynkowe. Nasi reprezentanci - zespół "Orlanie", odebrali z rąk Marszałka Województwa Podlaskiego - Jarosława Dworzańskiego pierwszą nagrodę za "Najpiękniejszy wieniec tradycyjny", zespół Werwoczki natomiast otrzymał wyróżnienie Marszałka za najpiękniejszą Perepylicę.

Całość Festynu wzbogacili wystawcy tradycyjnych potraw podlaskich oraz rękodzielnicy. Można było skosztować miodów, nalewek oraz wędlin dopiero wyjętych z tradycyjnej wędzarni, wszystko to w otoczce woni podlaskich ziół.


Created by raptorf22