Aktualności

Informacja w sprawie zamiaru przystąpienia do realizcji zadania pn.: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Orla"

Informuję, iż w 2015 roku Gmina Orla zamierza przystąpić do realizacji zadania pn.: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Orla".

Zainteresowani właściciele nieruchomości powinni złożyć "Wniosek o dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest" w Urzędzie Gminy Orla w terminie do dnia 31 grudnia 2014 r.

W przypadku nie ogłoszenia konkursu na w/w zadanie w 2015 roku, złożone wnioski będą uwzględnione w kolejnych naborach.

Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 2, tel. 85 730 57 93.

Wójt        
/-/          
mgr Piotr Selwesiuk

WNIOSEK o dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest W GMINIE ORLA

Created by raptorf22