Aktualności

AZBEST 2014

W okresie od 2 czerwca do 7 sierpnia 2014 r. Spółka INWESTBUD z Warszawy w ramach zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Orla" przeprowadziła na terenie gminy Orla zbiórkę wyrobów zawierających azbest. Odebrano 118 ton odpadów zawierających azbest. Do projektu zgłosiło się 38 mieszkańców z 17 miejscowości. Mieszkańcy nie ponieśli żadnych kosztów związanych z odbiorem niebezpiecznych odpadów z posesji.

Realizacja w/w zadania jest dotowana na podstawie umowy nr 104/14/B-OZ/AZ-069/DA z dnia 7 sierpnia 2014 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Zadanie jest dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 21 014,10 zł w ramach programu priorytetowego pod nazwą "Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część 2) - Usuwanie wyrobów zawierających azbest" oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w wysokości 21 014,10 zł.


Created by raptorf22