Aktualności

41 Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych w Stoczku Łukowskim

Dnia 22 czerwca 2014 r. odbył się 41 Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych w Stoczku Łukowskim. Gminę Orla reprezentowały dwa zespoły: „Orlanie” ze scenką „Prydane” i „Malinki” przedstawiły „Maślana – ostatni tydzień postu”. Sejmik miał charakter konkursowy. Zwycięskie zespoły zostaną zaproszone na dalszy etap do Tarnogrodu.


Created by raptorf22