Aktualności

ZEBRANIA WIEJSKIE

W okresie od 4 lutego do dnia 15 lutego 2013 r. na terenie naszej gminy odbyły się spotkania Wójta Gminy Orla z mieszkańcami poszczególnych sołectw. Głównymi tematami spotkań były: omówienie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, nowy podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania, który będzie miał zastosowanie w wyborach samorządowych w 2014 r. W trakcie zebrań Wójt Gminy Orla informował też mieszkańców o realizacji budżetu w minionym roku, zwracając szczególną uwagę na zrealizowane inwestycje i remonty, o sytuacji finansowej gminy, a także o planach inwestycyjnych na 2013 r.

Coroczne spotkania Wójta z mieszkańcami pozwalają wyjaśnić często niejasne kwestie, jak również dają możliwość bezpośredniego zgłaszania problemów sołectw.

Created by raptorf22