Aktualności

GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE OSP - 2013

W dniu 21 lipca 2013 r. na terenie Zespołu Szkół w Orli o godzinie 10.00 odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze. W zawodach wzięły udział trzy jednostki: Ochotnicza Straż Pożarna w Orli, Ochotnicza Straż Pożarna w Malinnikach oraz jednostka z Gregorowiec.

Po uroczystym otwarciu zawodów członkowie jednostek pokonywali najpierw przeszkody podczas "sztafety", która odbyła się na bieżni tartanowej "Orlika", a następnie w "bojówce". W rywalizacji drużyn zwyciężyli ochotnicy z Orli. Drugie miejsce zajęła drużyna z Malinnik, a trzecie jednostka z Gregorowiec.

Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwała komisja sędziowska powołana przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim.

Na zakończenie zwycięzcom wręczono puchary, dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Pana Piotra Selwesiuka Wójta Gminy Orla.

Created by raptorf22