Aktualności

SENIORZY Z ORLI W TREBLINCE

W dniu14 lipca 2013 r. "SENIORZY z ORLI" odwiedzili Treblinkę. Zwiedzili obozy zagłady "Treblinka I" i "Treblinka II", muzeum, miejsca po barakach, krematoriach, "czarną drogę" - którą przybywali więźniowie do obozu.

Na ogromnym cmentarzysku kamieni z nazwami miejscowości, z których przybywały transporty więźniów, jest kamień z napisem ORLA.

Znicze zapalone przez seniorów z Orli są dowodem pamięci o tych, którzy modlili się w naszej Synagodze, chodzili po naszych ulicach, mieszkali w domach użytkowanych do dzisiejszego dnia. Na tym kamieniu znalazł się również kamyk przywieziony z orlańskiego podwórka.

To jest nasza historia, historia naszych przodków.

Created by raptorf22