Aktualności

RANKING ZAMOŻNOŚCI SAMORZĄDÓW - 45 MIEJSCE GMINY ORLA W KRAJU

Dwutygodnik "Wspólnota" opublikował w nr 14/2013 ranking zamożności samorządów. Jest to jeden z najważniejszych i najbardziej prestiżowych rankingów w Polsce. Według autora artykułu miejsce danego samorządu w tym rankingu jest efektem jakości decyzji inwestycyjnych i administracyjnych podejmowanych przez włodarzy i rady gmin, a także ukazuje tempo rozwoju.

W 2012 r. dochód w gminie Orla na mieszkańca wyniósł 3 454,35 zł, co daje 45 pozycję wśród 1571 samorządów w Polsce. W 2006 r. zajmowaliśmy 1396 pozycję, w 2009 r. - 933, w 2011 - 423, obecnie 45 miejsce. Jest to największy wzrost w rankingu zamożności w kraju. Zmiana pozycji gminy w rankingu jest następstwem budowy zakładu Grupy IKEA i płaconych m.in. przez ten podmiot podatków.

W województwie podlaskim na chwilę obecną gmina Orla zajmuje 2 miejsce, a w powiecie bielskim jest niekwestionowanym liderem.

Wzrost dochodów budżetu pozwala na zwiększenie ilości realizowanych inwestycji. W 2013 r. zaplanowano do realizacji zadania inwestycyjne na kwotę prawie 5 mln złotych. Są to m.in. inwestycje realizowane przez gminę:
⇒ budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa wodociągu w Orli,
⇒ budowa oczyszczalni ścieków w Dydulach,
⇒ przebudowa ulicy Piaskowej i Partyzantów w Orli (opracowanie dokumentacji technicznej),
⇒ modernizacja chodnika w pasie drogi w miejscowości Krywiatycze,
⇒ rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Koszele (opracowanie dokumentacji technicznej),
⇒ przebudowa drogi gminnej we wsi Malinniki,
⇒ przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczyty Dzięciołowo (opracowanie dokumentacji technicznej),
⇒ przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczyty Nowodwory,
⇒ przebudowa drogi ulica Ogrodowa oraz ulica Wyzwolenia w Orli,
⇒ utworzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół w Orli,
⇒ przebudowa, rozbudowa budynku świetlicy we wsi Mikłasze,
⇒ przebudowa, rozbudowa budynku świetlicy w miejscowości Gredele,
⇒ budowa Gminnego Ośrodka Kultury (opracowanie dokumentacji),

oraz zadania realizowane wspólnie z Powiatem Bielskim:

⇒ opracowanie dokumentacji: na przebudowę drogi w miejscowości Gregorowce, na przebudowę drogi na odcinku Topczykały - Orla, na przebudowę mostu wraz z rozbudową drogi Gredele-Koszki, na przebudowę mostu na rzece Orlanka w Orli przy ulicy Bielskiej,
⇒ przebudowa drogi od skrzyżowania z drogą Koszele-Paszkowszczyzna do końca wsi Szernie.

Dotacja dla Powiatu Bielskiego w 2013 r. będzie wynosić 1 mln 300 tysięcy złotych.

Gmina Orla na chwilę obecną nie posiada żadnego zadłużenia.

Created by raptorf22