Aktualności

Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Orli

Dzięki dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie, przy Zespole Szkół w Orli powstaje nowoczesny plac zabaw. Prace budowlane potrwają do 7 października b.r. Całkowita wartość projektu wyniesie 127 700 zł, w tym 50% (63 850 zł) stanowić będzie dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji Narodowej.


Created by raptorf22