Aktualności

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WE WSI MIKŁASZE

Rozpoczęto przebudowę, rozbudowę świetlicy wiejskiej we wsi Mikłasze. W ramach inwestycji przewidziano:
1) modernizację zaplecza kuchennego, wydzielenie toalety, ułożenie nowej podłogi z terakoty, montaż kominka w głównej sali, który będzie ogrzewał budynek poprzez rozprowadzanie ciepłego powietrza, dodatkowo będą zamontowane grzejniki elektryczne;
2) stary dach zostanie zdemontowany i zastąpiony nowym, budynek będzie oszalowany nową szalówką drewnianą, do świetlicy będą prowadziły nowe schody wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych. Przy świetlicy powstaną miejsca parkingowe, a teren będzie utwardzony kostką betonową. Ponadto zostanie wybudowany zbiornik na nieczystości ciekłe wraz z przyłączem sanitarnym.

Wartość przedsięwzięcia - 227 507,52 zł.
        Termin realizacji zadania - 10 września 2013 r.

Created by raptorf22