Aktualności

UROCZYSTE OTWARCIE PLACU ZABAW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ORLI ORAZ PODSUMOWANIE PROJEKTU "PATRZ CZŁOWIEK"

W dniu 17 października 2013 r. odbyło się uroczyste otwarcie placu zabaw wybudowanego przy Zespole Szkół w Orli, w ramach programu "Radosna szkoła". Utworzenie placu zabaw to dla dzieci nowa strefa aktywnej zabawy. Na miękkiej i bezpiecznej powierzchni zamontowano urządzenia, które zapewnią uczniom aktywność ruchową i z pewnością umilą pobyt w szkole. Zanim dokonano przecięcia wstęgi, przedstawiciele uczniów klasy II i III Szkoły Podstawowej oraz I Gimnazjum w Orli odczytali listy do przyszłych pokoleń upamiętniające dzisiejszą chwilę. Po odczytaniu, listy włożono do szklanej butelki i zakopano przy placu zabaw.

Uroczystość otwarcia placu zabaw, była również dobrą okazją do podsumowania projektu edukacyjnego p.n. "PATRZ-CZŁOWIEK", realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku w 4 podlaskich miejscowościach, w tym w Orli. W ramach projektu, który w okresie letnim realizowany był przy Gminnym Ośrodku Kultury w Orli, odbywały się pod czujnym okiem ekspertów, warsztaty plastyczne, teatralne i edukacyjne. Powstał również film zrealizowany przez młodzież orlańską p.t. "Misiuśko", który w dniu dzisiejszym mieli okazję obejrzeć zaproszeni goście.

Na zakończenie spotkania wszystkim uczestnikom projektu, Pan Anatol Wap Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województw Podlaskiego w Białymstoku wręczył upominki.

Cele projektu "Patrz Człowiek"
1) budowanie postaw otwartości, akceptacji i szacunku dla drugiego człowieka,
2) edukacja w zakresie radzenia sobie z różnorodnością w pluralistycznym społeczeństwie,
3) promowanie idei dialogu,
4) poszerzenie wiedzy o sobie samym uczestników projektu oraz o własnej tradycji kulturowej,
5) doświadczanie wspólnego działania na rzecz osób wykluczonych, marginalizowanych w społeczeństwie.


Created by raptorf22